Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm
_()_

Nước chảy xuống đồi không cố ý
Mây ra khỏi núi vốn vô tâm
_()_





Cập Nhật:



Thông Báo:





Liên Lạc:


729 Wilton Rd.
Peterborough, NH 03458
Phone: 603-784-5244
email: tvbaochon@gmail.com or thichtueman@gmail.com
    Thiền Viện Bảo Chơn
    Temple Mountain Meditation Center
729 Wilton Road, Peterborough, NH 03458
Phone: 603- 784-5244 / Cell: 603-8019191
Email: tvbaochon@gmail.com Web: www.tvbaochon.com


Lắng Lòng Uống Cạn Pháp Thiền
Bỗng Quên Quá Khứ Ưu Phiền Mộng Mê
Tâm Khai Đạo Dẫn Lối Về
Nụ Cười Tỉnh Thức Bồ Đề Là Đây.

Thư Mời
Những khóa tu học tại Thiền Viện Bảo Chơn năm 2018
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa qúy Phật Tử.
   Trong Kinh Đức Phật có dạy: “ Ba cõi không yên giống như nhà lửa”. Chúng ta bị lửa vô thường, lửa phiền não, lửa tham, sân, si đốt cháy từng ngày, từng giờ không lúc nào dừng được, vì do vô minh sai sử tác động không ngừng, cũng do tâm ấy duyên theo trần cảnh mà tạo nghiệp sanh tử, niệm niệm tham sân si tự hại và trong vô lượng kiếp phải chịu thọ lấy các thứ khổ não nên bị trôi lăn trong kiếp sống luân hồi này. Vô thường của kiếp người đang dần dần hủy diệt.
   Thiền Viện Bảo Chơn sẽ tổ chức những khóa Tu Học trong mỗi tháng để cho những ai muốn tìm về cội nguồn.

Những Ngày Tu Học Trong Mỗi Tháng Của Năm 2018
Tháng 03 chiều ngày 25 đến ngày 31
Tháng 04 chiều ngày 22 đến ngày 28
Tháng 05 chiều ngày 06 đến ngày 12 và từ chiều ngày 27 đến ngày 02 tháng 06
Tháng 06 chiều ngày 10 đến ngày 16 và từ chiều ngày 24 đến ngày 30
Tháng 07 chiều ngày 08 đến ngày 14 và từ chiều ngày 22 đến ngày 28
Tháng 08 chiều ngày 05 đến ngày 11 và từ chiều ngày 26 đến ngày 01 tháng 09
Tháng 09 chiều ngày 09 đến ngày 15 và từ chiều ngày 23 đến ngày 29
Tháng 10 chiều ngày 07 đến ngày 13 và từ chiều ngày 21 đến ngày 27
Tháng 11 chiều ngày 04 đến ngày 10 và từ chiều ngày 18 đến ngày 24
Tháng 12 chiều ngày 02 đến ngày 08 và từ chiều ngày 16 đến ngày 22

Thời Khóa Sinh Hoạt Trong Mỗi Khóa Tu
Lễ Khai Mạc Bắt Đầu Chiều Chủ Nhật
04:00 PM Khai Mạc Khóa Tu
       Và Truyền Tám Giới Bát Quan Trai
04:30 PM Tụng Kinh Sám Hối 3 Nghiệp
05:00 PM Dược Thực
07:00 PM - 08:00 PM Tọa Thiền
08:15 PM Thiền Hành
09:30 PM Chỉ Tịnh
Ngày Thứ Hai
04:00 AM Thức Chúng
04:30 AM - 05:30 AM Tọa Thiền
05:45 AM Thiền Hành
06:15 AM Tiểu Thực
08:00 AM Tụng Kinh
09:30 AM – 10:30 AM Thuyết Pháp
11:00 AM Ngọ Trai
12:30 PM - 01:30 PM Chỉ Tịnh
02:00 PM - 03:00 PM Tọa Thiền
04:00 PM Tụng Kinh
05:00 PM Dược Thực
07:00 PM - 08:00 PM Tọa Thiền
08:15 PM Thiền Hành
09:30 PM Chỉ Tịnh
*** Xin Lưu Ý ***
Mỗi ngày sinh hoạt giống nhau xuyên suốt thời gian tu học.

   Kính mong qúy Phật Tử sắp xếp thời gian để về tham dự tu học, phát huy năng lực trí tuệ và từ bi sẵn có của chính mình, quy tụ về nguồn tâm, lấy nước cam lồ dập tắt nhà lửa trong tam giới, chuyển mê thành giác, thể hội Phật tâm, đắc thành Phật quả.
   Vì muốn cho đời sống tu học được đầy đủ chất lượng, nên mỗi khóa tu Thiền Viện chỉ nhận được 30 vị. Kính mong qúy vị hoan hỷ đăng ký trước để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.
Quý vị có thể điện thọai, text message, viber hoặc email.
Trân trọng kính mời
Thay mặt Ban Tổ chức
TK Thích Tuệ Mãn
Thiền Viện Bảo Chơn
729 Wilton Rd. Peterborough, NH 03458
Tel: (603) 784 – 5244 / Cell: (603) 801 - 9191
Email: tvbaochon@gmail.com
Web: www.tvbaochon.com
facebook: facebook.com/tvbaochon

Thử Nhìn Lại Đằng Kia Gió Thoảng
Tâm Trong Tâm Chợt Hiện Vô Thanh
Là Gì Nhỉ, Có Gì Trước Mắt
Thiếu Chi Đâu Toàn Thể Hiện Hành
HT Thích Nhật Quang
Web Master: pham_hong@yahoo.com